Değerlendirme Süreci

  • Başvuruların değerlendirilme süreci iki aşamada yapılacaktır. İlk aşamada eserlerin final değerlendirmesine kalıp kalmayacağını belirlemek için yarışma jürisi tarafından genel şartlara uygunluk açısından bir ön eleme yapılacaktır. Finale en fazla 20 eser kalacaktır.

  • Ön elemeden geçen ve finale kalan eserler “teknik nitelikleri”, “estetik ilkelere uyumlulukları” ve “anlatım ya da dramatik özellikleri” bakımından üç ana kategoride değerlendirileceklerdir.

  • Toplam puan, teknik nitelik puanının %20’sinin, estetik ilkelere uyumluluk puanının %40’ının, anlatım ya da dramatik özellik puanının %40’ının toplanmasıyla hesaplanacaktır. En yüksek puanı alan eser birinci ilan edilir.